Referenties

De afgelopen jaren heeft Arjan Zwiers als adviseur bij een arbodienst zich bewezen als een deskundig professional. Als projectleider heeft hij diverse opdrachten uitgevoerd in verschillende branches.

Hieronder treft u een aantal referenten aan.

Gemeente Raalte:
Organisatiebrede Risico-Inventarisatie en Evaluatie.
Mevr. G. Lamers; arbo-coördinator: ‘Wij hebben de heer Zwiers ervaren als een deskundig professional en prettig in de samenwerking’.

Koninklijke Boom Uitgevers b.v.:
enkele trainingen ontwikkeld en gegeven (oa de rol van de preventiewerker), begeleiding bij het uitvoeren van de RI&E en diverse werkplekonderzoeken verricht.
Mevr. M. Bergsma, HRM-manager: ‘

Drenthe College.
Diverse werkplekonderzoeken gericht op klimaat en werkplekinrichting.
Mevr. G. van der Veen, adviseur Arbo & Milieu: ‘Creativiteit en deskundigheid typeren zijn werkwijze’.

Dhr. Jan van Dijken, bestuursdirecteur van CHRONO, de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Hardenberg. Een organisatiebrede Risico-Inventarisatie en Evaluatie.