Preventie

Nog al te vaak wordt in organisaties aan symptoombestrijding gedaan. Dat is jammer, want investeren aan de voorkant van het verzuim door preventie, voordat iemand uitvalt, werkt beter en kost een stuk minder. Gebleken is dat elke in preventie geïnvesteerde euro na twee jaar tweeënhalve euro oplevert. Niet alleen de verzuimkosten dalen, ook de tevredenheid van medewerkers en hun productiviteit stijgen. Zwiers prevent helpt u graag uw doel te bereiken. Of het nu gaat om het opstellen van uw arbo-beleid, het houden van een risico-inventarisatie of het geven van een VCA-training.