Bedrijfshulpverlening

In het Nederlandse bedrijfsleven is jaarlijks ruim 300.000 keer eerste hulp nodig. In ongeveer 3.000 gevallen moeten één of meerdere medewerkers naar het ziekenhuis. Voor bijna 1.800 medewerkers leidt een ongeval tot langdurige of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid. De kosten hiervan, denk hierbij niet alleen aan de verzuim- en ziekenhuiskosten maar ook aan productieverlies voor het bedrijfsleven, bedragen meer dan anderhalf miljard euro. Door vroegtijdig in te grijpen kunnen zowel lichamelijke als financiële schade worden beperkt. Reden genoeg voor u als ondernemer om de bedrijfshulpverlening (BHV) goed geregeld te hebben.

Het organiseren van uw BHV-organisatie gaat verder dan alleen het opleiden van een aantal werknemers. Iedere bedrijfssituatie is verschillend en stelt andere eisen aan het ontruimingsplan, het aantal BHV-ers en blusmiddelen. Zwiers Prevent komt graag uw volledige BHV-organisatie doorlichten en ontwikkelt de bedrijfshulpverlening voor uw bedrijf op maat.

Terug naar overzicht